Publicerad

Förenkla helt enkelt - för ännu smidigare kommunala processer

Den 29/8 2019 hade Köping, Arboga och Kungsör sin avslutande träff i utbildningsserien Förenkla helt enkelt. 

Bild från grupparbete

Arbetet, som leds av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) syftar till att hitta vägar och arbetssätt som förenklar och effektiviserar de kommunala processerna, inte minst i vår kontakt med företag.

Handlingsplan tillsammans

Näringslivscheferna i Kungsör, Arboga och Köping har varit värdar för satsningen. Så här säger Kungsörs näringslivschef Ida-Maria Rydberg om Förenkla helt enkelt i Västra Mälardalen.

”Det är väldigt viktiga diskussioner med viktiga personer. Det har varit totalt tre träffar, varav två i storgrupp och en fördjupande för myndighetspersoner. Tillsammans har vi lyckats lokalisera flera möjliga förbättrande och förenklande åtgärder, som vi samlat i en gemensam handlingsplan. Nu har vi den att utgå från och vill fortsätta stötta de enheter som deltagit i utbildningen att jobba vidare ”på hemmaplan”. I handlingsplanen finns många aktiviteter att ta tag i, en del enklare och några mer omfattande eller avancerade. Processledare Thomas Forslin från SKL och hans föreläsar-gäng har varit en stor tillgång och källa till inspiration på vår resa. Nu är vi tre kommuner som står redo att jobba vidare med dessa viktiga frågor och fullfölja handlingsplanen”.

Checklistor och tydligare information

Handlingsplanen innehåller bland annat följande aktiviteter:

* Ta fram FAQ och checklistor, för att enklare hitta tydlig info på ex web

* Effektiva e-tjänster

* Ta fram rutiner för att hålla webben uppdaterad, både när det gäller information och kontaktuppgifter

* Mer dialog internt och externt

* Bättre rutiner för återkoppling

* Ytterligare bygga på med kunskap om varandras enheter och expertområden

* Fråga mer, gissa inte

* Tydliggöra information om handläggningen och processen

Tack till alla deltagare för ert fantastiska engagemang.

Nedan bilder från grupparbete

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här