Publicerad

Samhällsnytta - företagets drivkraft

Är samhällsnytta ditt företags främsta drivkraft?
Nu har du chans att söka finansiering

Den här inbjudan riktar sig till dig vars företag löser en samhällsutmaning, du som återinvesterar huvuddelen av det ekonomiska överskottet i verksamheten. Saknar du idag finansiering, affärsstöd och nätverk för att utveckla ditt sociala företag?

Förmiddag om finansiering och utveckling

Varmt välkommen 14 juni kl 09:30-11:00 till en förmiddag om ny finansiering till sociala företag, inspiration från ett socialt företag som vässat sig. Du får också veta hur det nya projektet Utveckla socialt företagande kan vara till nytta för ditt företag.

Utveckla socialt företagande

Region Västmanland, Coompanion Mälardalen och Västerås Science Park lanserar nu ett nytt projekt med stöd från Tillväxtverket med fokus på att öka kunskapen om socialt företagande inom Region Västmanland, kommuner och myndigheter. Projektet främjar utvecklingen av hållbara sociala företag genom utökat affärstöd och skapa mötesarenor för samverkan genom samhällsutmaningsdrivna arenor och inspirationsträffar.

Anmälan

Datum för träff: 14 juni kl 09:30-11:00
Plats: Westras, Västerås

LÄNK TILL ANMÄLAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter:
Projektledare:Julia Martinsson 021-481 82 51
Frågor kring eventet: Petra Ärlsjö 021-490 02 63

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: