Publicerad

Nu uppdateras företagsregistret
Business Update System

Under maj, juni och juli kommer Business Update System att göra utskick till alla Kungsörs företagare för uppdatering av företagsregistret.

Du som vill ha Näringslivsenhetens nyhetsbrev och annan information fyll gärna i e-post och att du tillåter information.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: