Publicerad

Gnutti testar "Lokala jobbspår"

Ypperlig samverkan för att säkra kompetensförsörjnignen för lokala arbetslivet. Kungsörsföretaget går i bräschen.

Ida-Maria Rydberg och Mike Borger (Gnutti Carlo)

Hos Gnutti Carlo i Kungsör är det just nu fyra personer som går det lokala jobbspåret. Genom att skräddarsy insatser utifrån arbetsgivarens efterfrågan, och samtidigt anpassa omfattningen av insatser till de kunskaper och kompetenser som individerna har med sig, är jobbspåren ett effektivt sätt att rekrytera.

DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Syftet är att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet
Verktyget – lokala jobbspår – har funnits i liknande varianter tidigare och det
finns flera företag som kan vittna om nyttan av att arbeta tillsammans med kommun och Arbetsförmedlingen för att säkra sin kompetensförsörjning

Länk till folder om Lokala jobbspår

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: