Publicerad

Fortsatt hög nivå på service i Kungsör

Varje år mäts kommunernas myndighetsutövning och även 2018 visar på goda resultat i Kungsör

Ett gott näringslivsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Kommunens service till företagare är därför en av flera viktiga delar och varje år mäter Sveriges kommuner och Landsting (SKL), kommunernas kommunala service till företagare. Årets resultat visar att Kungsörs samlade företagsservice även denna gång når ett högre betyg än riksgenomsnittet i 2018-års kundersökning.

Så går undersökningen till

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Miljö får högst betyg av Kungsörsföretagen

Undersökningens genomsnittliga NKI-resultat är 72 och Kungsör får 77, vilket räknas som ett högt betyg. I undersökningen bryter man även ut varje myndighetsområde och i Kungsör är det Miljö som får bäst resultat. Kungsör och Arboga har ett gemensamt Myndighetsförbund (Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF) som jobbar för att företagens ärenden ska gå smidigt. Hos VMMF är bygglov, mijö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll samlat.

Undersökningens betydelse i Kungsör

- Resultaten av undersökningen blir ett tacksamt verktyg i utvecklingsarbetet. Dessutom möjliggör undersökningen för jämförelser över tid och med andra kommuner. Säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsör.

Vill du veta mer, ta kontakt med oss

Har du frågor om undersökningen finns mer information att ta del av på SKLs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är förstås också alltid välkommen att ta kontakt med oss på Näringslivsenheten i Kungsör
foretag@kungsor.se
0733-610147

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: