Publicerad

Nu kan du söka medel för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering?

Nu finns möjligheten att söka checkar för digitalisering för små företag som vill ta in extern kompetens

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Digital transformation

Digitalisering avser att utveckla och förändra en pågående affärsverksamhet genom användandet av digital teknik. Digitalisering ger möjligheter att utveckla nya affärer, effektivisera verksamheter och öka kvalitet.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att:

  • ta fram en digital strategi
  • identifiera nya affärsmodeller
  • digitalisera företagets verksamhet och processer

Är du nyfiken och vill veta mer?

Här kan du läsa mer om hur mycket pengar du kan söka, vilka tidsplaner som avses och kanske skicka in en ansökan om medel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Catrin Berglöw, Region Västmanland
Affärsutvecklingscheckar, Innovationsstöd, Företagsstöd
Telefon 021-481 82 77
Epost catrin.berglow@regionvastmanland.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: