Publicerad

Företagsbesök i Kungsör

Näringslivsenheten i Kungsör gör företagsbesök, för att lära känna våra lokala företag och företagare.

Mikael Peterson, Mattias Tingvall, Claes-Urban Boström

Det lokala näringslivet i Kungsör är otroligt viktigt. Vi vill lära känna företagen som finns och verkar i kommunen. Därför gör vi företagsbesök, närmare 50 per år. Vid en del av besöken tar vi med oss Kommunalråd Mikael Peterson och Kommundirektör Claes-Urban Boström.

Denna gång var det dags för oss att träffa
JT Automation.

Spetskompetens och uppfinningar

JT Automation startade upp sin verksamhet 2002. Mattias Tingvall och Tomas Jonsson grundade företaget och driver det briljant än idag
JT Automation är experter på pneumatik, skärande bearbetning och specialmaskiner. Här finns spetskompetens och uppfinningsrikedom!
JT Automation har även en butik i anslutning till sin verkstad.

Stort tack för möjligheten att träffa er JT Automation!

Vill du och ditt företag ha besök av oss?
Kontakta Ida-Maria Rydberg, Näringslivsutvecklare i Kungsörs kommun
0733610147, ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: