Publicerad

Kungsör klättrar i servicemätning

Varje år undersöks servicen hos landets kommuner. Undersökningen kallas Löpande Insikt. Kungsör klättrar 17 placeringar jämfört med förra året!

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare.

Frågorna gäller faktorer som kommunen själv har ansvar för och kan påverka. Resultaten blir ett konkret verktyg för förbättringsarbete. Dessutom möjliggör undersökningen för jämförelser över tid och med andra kommuner.

I den senaste mätningen klättrar Kungsör från 36e till 19e plats totalt sett. Kungsör är med det på  en tredje plats i länet. Undersökningens genomsnittliga NKI-resultat är 71 och Kungsör får 77, vilket är ett mycket bra resultat.  I undersökningen bryter man även ut varje myndighetsområde och i Kungsör är det utan tvekan bygglov som får högst betyg. Kungsör och Arboga har ett gemensamt Myndighetsförbund som jobbar för att företagens ärenden ska gå smidigt.

-Det är jättekul att vi får ett så bra resultat trots att bygglovsenheten har haft ett jättehårt tryck en längre tid nu när det byggs så mycket. Vi har förstärkt med mer resurser men vi har också jobbat aktivt med att vara tillgängliga och ha en bra service. Dessutom har vi ett nära samarbete med våra Näringslivskontor där vi är med i ett tidigt skede vilket jag tror påverkar vår service gentemot företagarna säger Eva Carlstedt Ståhl, Förbundschef på Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

- Sådana här indikationer är viktiga för att vi ska kunna förbättra oss, och för
att se om vi fokuserar på rätt saker. En nära dialog med de lokala företagen är
avgörande för att vi ska kunna bli en så bra kommun som möjligt säger Ida-Maria
Rydberg, Näringslivsutvecklare Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: