Publicerad

Sök affärsutvecklingscheck
för internationalisering

Affärsutvecklingschecken underlättar för ditt företag att snabbare nå nya marknader internationellt. Ditt företag kan söka stöd om 50 000 - 250 000 kronor och ska själv medfinansiera projektet med lika mycket pengar.


Vem kan söka?

 • Företag med 2-49 anställda och tre miljoner kronor i nettoomsättning (Gäller senaste årsbokslut)
 • Företag med en befintlig produkt eller tjänst som ska internationaliseras
 • Företag med behov av att ta in extern kompetens för internationalisering
 • Företag med huvudsaklig verksamhet i Västmanland

Checken kan användas till:

Köp av extern tjänst för att

 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Genomföra marknadsundersökningar
 • Söka nya samarbetspartners utomlands
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal, lagstiftning, patent och varumärken
 • Projektanställning (kan påbörjas efter beslut och ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Produktanpassning och marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet.
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Mässkostnader (max 20 % av totala kostnader).

Checken kan INTE användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentsökningar
 • Certifieringskostnader
 • Försäljning och marknadsföring

DEADLINE INTRESSEANMÄLAN
31 MARS 2018

 

För mer info kontakta:
Visar Hoxha
Almi Mälardalen / Enterprise Europe Network 
visar.hoxha@almi.se 021-10 78 23

Catrin Berglöw, Region Västmanland 
catrin.berglow@regionvastmanland.se
021-481 82 77


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: