Publicerad

Rörgränd - industritomter Fabriksgatan

Detaljplanearbetet tar fart på Fabriksgatan.

Just nu pågår tomtindelning av kommunens mark vid Rörgränd/Fabriksgatan. Det blir totalt 7 - 8 tomter på 5000kvm-12500kvm. Förhoppningsvis kan försäljningen av tomterna påbörjas under hösten 2018.

För ytterligare information kontakta
Lisa Kohlström, projektledare Rörgränd 0227-60 01 40 eller
Ida-Maria Rydberg, näringslivsutvecklare 0733-610147

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: