Publicerad

Förbättrat företagsklimat i Kungsör

Svenskt Näringsliv publicerade den 22 maj delar av sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Under 2017 har Kungsör gjort förbättringar inom samtliga områden jämfört med 2016.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning är det lokala företagsklimatet i fokus. Varje år får ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Förbättringar jämfört med 2016

Sammanfattningsvis ger företagarna Kungsör betyget 2,9 där 3,0 är ett godtagbart betyg. Kommunen har förbättrat sig inom alla områden jämfört med 2016, förutom den del som gäller företagens egna initiativ. Där är betyget oförändrat jämfört med förra året.

Arbetar för ett växande näringsliv

Kommunens arbete för ett bättre företagsklimat är en viktig pusselbit för att skapa ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv i Kungsör. Kommunen kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt. Men vissa av företagens förutsättningar för att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Mer information om enkätundersökningen:

Företagsklimat i Kungsör 2017 Pdf, 3 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: