Publicerad

Kungsörs kommun på åttonde plats i senaste rankingen av kundnöjdhet

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med bland annat Stockholm Business Alliance (SBA) sin årliga undersökning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagen. Undersökningen visar att Kungsörsföretagen är mycket nöjda med livsmedelskontrollen och de ger även kommunen ett högt totalbetyg. 

En förstaplats för livsmedelskontrollen

Kungsörs kommun hamnar på en hedrande första plats vad gäller företagarnas nöjdhet med livsmedelskontrollen av de 55 kommuner  som ingår i SBA och på en sjätte plats bland Sveriges kommuner. 
I den totala rankingen finns Kungsör på en åttonde plats av SBA-kommunerna och plats 34 bland Sveriges kommuner med ett totalt NKI på 75. Genomsnittet för alla kommuner i Sverige är 70. Betyg mellan 62-69 räknas som godkänt och betyg mellan 70-80 som högt.

Företag som haft ärenden med kommunen ingår

Undersökningen sker i samverkan mellan SKL, SBA och Business Region Göteborg (BRG). Mätningen sker inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Cirka 150 kommuner deltar och studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: