Publicerad

Industrimark för etableringar

För att skapa möjlighet för industrietableringar köper Kungsörs kommun in 55.000 kvm industrimark vid fabriksgatan i Kungsör.

Industrimarken kommer att indelas i ett antal industritomter och göras byggklara. Med en ny detaljplan och byggnation av infrastruktur som väg, belysning, VA mm kommer köparna att kunna påbörja byggnation omedelbart efter köp. Detta arbete kommer att vara klart under 2018.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här