Publicerad

Industrimark för etableringar

För att skapa möjlighet för industrietableringar köper Kungsörs kommun in 55.000 kvm industrimark vid fabriksgatan i Kungsör.

Industrimarken kommer att indelas i ett antal industritomter och göras byggklara. Med en ny detaljplan och byggnation av infrastruktur som väg, belysning, VA mm kommer köparna att kunna påbörja byggnation omedelbart efter köp. Detta arbete kommer att vara klart under 2018.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: