Publicerad

Fullt hus på företagarfrukost!

Många företagare samlades vid årets första företagsfrukost.
På dagordningen fanns information från kommunen och Svenskt Näringsliv.

Exempelbild från MediaflowPro

Kristin Lahed Svenskt Näringsliv

Claes-Urban Boström, kommunchef, berättade om alla satsningar och planer som finns för att lyfta Kungsör som boendeort och plats att driva sitt företag. 

Närmare samarbete med Företagarna i kommunen genom ett antaget fempunktsprogram, nya detaljplaner för byggnation av bostäder, inflyttning till KFAB:s nya hus och deras planer på ytterligare hus, byggnation av radhus vid Runnabäcken, skolbygget som fortskrider, byggnationen av nytt äldreboende som precis startat.

Katrin Lahed regionchef på Svenskt Näringsliv presenterade undersökningen Företagsklimat

I undersökningen redovisas näringslivsklimatet i kommunen baserat på ett antal olika faktorer. Undersökningen pekade på ett antal utvecklingsområdena där kommunen kan göra en insats. De viktigaste områdena finns med i fempunktsprogrammet som har antagits av Kungsörs kommun och Företagarna.

Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg, presenterade Centrumprojektet

Centrumprojektet omfattar både Valskog och Kungsör. I Valskog kommer torget att rustas upp genom nya planteringar, sittgrupper, markbeläggning och belysning. I Kungsör fortsätter arbetet på Drottninggatan med att skapa en inbjudande miljö där gående, cyklister och bilister får plats. Torget vid konsum får en helt ny utformning med sittmöbler och trädplaneringar.

Jan – Erik Jansson, ordförande Företagarna

Avslutningsvis så informerade Jan – Erik Jansson om Företagarnas kommande aktiviteter med bland annat AW på Nellys då alla kan äta gott och tävla i ett musikquiz.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: