Publicerad

Trädgårdsgatan avstängd för genomfartstrafik 27 till 29 september

Från onsdagen den 27 september fram till fredagen den 29 september pågår siktröjning på Trädgårdsgatan.

Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg. Arbetet kommer att pågå från kl. 07.30 till kl. 16.00.

  • Omledning av trafik = gul markering
  • Avstängd vägsträcka = röd markering

Tack för att ni visar hänsyn!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: