Publicerad

Drottninggatan tidvis avstängd torsdagen den 21 september

Under torsdagen den 21 september genomförs belysningsunderhåll längs Drottninggatan från Kungsgatan fram till Frejgatan.

Arbetet kommer att påbårjas klockan 07.00 och beräknas vara klart samma dag klockan 16.00. Avstängningen sker tidsvis under dagen.

Omledning av trafik - gul markering
Avstängd vägsträcka - röd markering

Följ vägansvisning eller om möjligt välj annan väg.

Vi tackar för visad hänsyn!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: