Publicerad

Varning för höga vattenflöden

SMHI har idag, 2 september, utfärdat gul varning för Västmanland. Varningen gäller från kl 09.57 och tills vidare.

Område där gul varning är utfärdad

Den gula varningen omfattar Kungsörs kommun och dess vattendrag. SMHI varnar för höga strömhastigheter i vattendragen och flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Varningssystemet

Gul varning är den lägsta varningsnivån och innebär att vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt.

Detta bör du tänka på

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Följ väderutvecklingen extra noggrant och vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: