Publicerad

Varning för höga vattenflöden

SMHI har idag 13 augusti utfärdat gul varning för området norr om Hjälmaren och området mellan norra Vättern och Vänern. Dessutom finns en särskild orange varning för Hedströmmen.

Område där gul varning är utfärdad

Den gula varningen omfattar Kungsörs kommun och dess vattendrag. SMHI varnar för höga strömhastigheter i vattendrgen och flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Den orange varningen gäller höga flöden i Hedströmmen med mycket höga strömhastigheter i vattendragen och flöden som uppstår i genomsnitt vart 25:e till 50:e år.

Varningssystemet

Gul varning är den lägsta varningsnivån och innebär att vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt.

Orange varning innebär att vädret kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka stora skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafiken. Vädrets påverkan kan skilja sig åt lokalt. Det betyder att särskilt utsatta platser kan drabbas av mycket allvarliga skador.

Detta bör du tänka på

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Följ väderutvecklingen extra noggrant och vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: