Publicerad

Gå eller cykla – för en hälsosam och hållbar vardag

Kungsörs kommun värnar om hållbarhet och aktivt liv. Med ett gång- och cykelnät på 6 882 meter, där 5 223 meter ligger inom tätorten, finns det gott om möjligheter att upptäcka fördelarna med att ta sig fram till fots eller använda cykeln som transportmedel. Det är inte bara ett sätt att ta sig från en plats till en annan, det är också en möjlighet till att uppleva omgivningen och njuta av naturen samtidigt som man förbättrar sin hälsa.

Kommunen har kontinuerligt satsat på att bygga och underhålla gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägarna sköts i kommunens egen regi med hjälp av entreprenörer. Beroende på årstid genomförs olika åtgärder för att hålla vägarna i bästa möjliga skick.

Gång- och cykelväg med skylt.

Asfalterad och belyst gång- och cykelväg vid Granlidsvägen.

Ronnie Björkrot, driftschef på KKTAB, berättar:
- Med hjälp av statliga bidrag har kommunen kunnat bygga upp cykelnätet och gjort detta till en prioriterad fråga. De senaste åren har flera förbättringar genomförts. En asfalterad och belyst gång- och cykelväg har byggts mellan viadukten på Granlidsvägen och Fiskgjusevägen, Sandviksvägen och Skäggdoppingvägen. En annan sträcka är gång- och cykelvägen på Torsgatan, som nu sträcker sig från infarten till Ulvesund till södra änden av gång- och cykelvägen över Söders gärde. Det har också installerats belysning på Söders gärde mellan Torsgatan och Rybacksvägen som tänds när fotgängare och cyklister passerar. Dessutom har en ny gång- och cykelväg byggts från Rättarvägen fram till korsningen vid Runnavägen.

Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg, berättar vidare:
- Kommunen har fortsatta planer på att utöka gång- och cykelnätet ytterligare. Under åren 2023-2024 kommer Torpa gång- och cykelväg byggas för att underlätta cykelpendling, det finns även planer på att förlänga Kungsringen för att koppla samman gång- och cykelstråk. Diskussioner pågår också om att förlänga gång- och cykelvägen på Drottninggatan ner till hamnområdet. Dessutom fortsätter det långsiktiga arbetet med att göra passagerna säkrare för oskyddade trafikanter längs bland annat Kungsgatan.

Att gå eller cykla istället för att köra bil har många fördelar. Det är miljövänligt, minskar din klimatpåverkan och du förbättrar din hälsa genom motion. Det är också ett bra sätt att utforska omgivningarna. Så ta en promenad eller cykeltur, njut av naturen, förbättra din hälsa och bidra till en hållbar framtid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: