Publicerad

Gatuavstängning på Ekagatan i höjd med Krokgatan

Från den 4 april kommer Ekagatan, i höjd med Krokgatan, att vara avstängd för underhåll av vattenledningsnätet. Arbetet beräknas vara klart den 21 april.

Uppdatering 5 april klockan 15.15
Arbetet beräknas pågå fram till 21 april. Ledningsnätet var i sämre skick än färväntat. Inga hushåll är aktuella för avstänging av vattenleveransen.

I nuläget är inga hushåll aktuella för avstänging av vattenleveransen.

Skulle det visa sig när dom öppnar gatan att några kommer att bli drabbade av avbrott i vattenleveransen, kommer berörda att bli meddelade.

Fastighetsägarna i aktuellt område kommer att ha tillgång till sina fastigheter.

Följ väganvisning eller om möjligt välj annan väg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: