Publicerad

Gatuavstängning på Ekagatan i höjd med Krokgatan

Från den 4 april kommer Ekagatan, i höjd med Krokgatan, att vara avstängd för underhåll av vattenledningsnätet. Arbetet beräknas vara klart den 21 april.

Uppdatering 5 april klockan 15.15
Arbetet beräknas pågå fram till 21 april. Ledningsnätet var i sämre skick än färväntat. Inga hushåll är aktuella för avstänging av vattenleveransen.

I nuläget är inga hushåll aktuella för avstänging av vattenleveransen.

Skulle det visa sig när dom öppnar gatan att några kommer att bli drabbade av avbrott i vattenleveransen, kommer berörda att bli meddelade.

Fastighetsägarna i aktuellt område kommer att ha tillgång till sina fastigheter.

Följ väganvisning eller om möjligt välj annan väg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här