Publicerad

Idag uppmärksammar vi matlådans dag

Idag, den 23 mars är "Matlådans dag" sedan ett par år tillbaka. Det vill vi i Kungsörs kommun uppmärksamma, för genom att ta med dina matrester i matlådan så gör du en insats både för miljön och den egna plånboken.

Visste du att varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken? Då är inte det oundvikliga matavfallet, exempelvis skal, ben och kaffesump inräknat.

Pengar över till annat samtidigt som du gör miljön en tjänst

Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3 000–6 000 kronor per år på att minska sitt matsvinn. Men svinnet kostar mer än pengar, det påverkar även miljön. Att producera mat orsakar bland annat utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning. Allt detta sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för miljön. Totalt motsvarar det årliga matsvinnet utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar.

Matlåda kan minska matsvinnet

Genom enkla insatser finns det mycket att göra för att minska matsvinnet, ett sätt är att låta resterna hamna i matlådan.

På internet finns massor med sidor som tipsar om mat du kan laga av rester och bra matlådemat. Sök på matrester/rester/matlåda eller överbliven mat och surfa runt bland alla härliga recept för att få inspiration. Kanske hittar du en rätt som blir familjens nya favorit?

För att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030 . Det har Sverige anammat och det finns med i den nationella livsmedelsstrategin . Offentliga kök är en viktig länk i kedjan för att uppnå det målet. Genom att minska matsvinnet och på så sätt matavfallet, följer vi också avfallslagstiftningen. Enligt den ska matavfall i första hand förebyggas, därför bör verksamheterna prioritera det. Det matsvinn som inte kan förebyggas kan skänkas/doneras vidare, så kallad redistribution av livsmedel .

Kommunen vill också minska sitt matsvinn

I Kungsör arbetar måltidsenheten med att minska matsvinnet. Därför tas aktiviteter kring matsvinn upp i både livsmedelsplanen och avfallsplanen.

Logotype Globala målen

Minskat matsvinn bidrar till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030. Bland annat berörs målen "Hållbar konsumtion och produktion" och "Bekämpa klimatförändringarna".

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: