Publicerad

Tänk på att inte lämna bilen på tomgång

Även om det är kallt ute så är det inte tillåtet att ha motorn igång för att värma upp bilen.

Maximalt en minut på tomgång

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Kungsörs kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon inte hållas igång utomhus i mer än 1 minut.

Tomgångskörning är onödig belastning för hälsan och miljön

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor. Det handlar om ämnen som är cancerframkallande och som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.

Vid tomgångskörning utanför exempelvis förskolor och skolor kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar för att de har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Dessutom är barns immunsystem under utveckling och kan därför drabbas ofta av infektioner i luftvägarna.

Avgaserna är också skadliga för växter och miljön i stort då de bidrar till bland annat växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: