Publicerad

Skolgatan avstängd för genomfartstrafik under vecka 50

Skolgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik med start den 12 december. Arbetet beräknas pågå hela vecka 50.

Vi ska reparera vatten- och avloppsledningar och inga hushåll är i dagsläget aktuella för avstänging av vattenleveransen.

Skulle det visa sig när dom öppnar gatan att några kommer att bli drabbade av avbrott i vattenleveransen, kommer berörda att bli meddelade.

Fastighetsägarna i aktuellt område kommer att ha tillgång till sina fastigheter.

Följ väganvisning eller om möjligt välj annan väg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: