Publicerad

Hot mot vår viktiga resurs Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund har låtit utvärdera vilka de största hoten är mot Mälaren som ekosystem och råvattentäkt. Resultaten presentas på ett digitalt informationsmöte den 15 december.

Rekreation, livskvalitet, dricksvatten, ekosystemtjänster och matproduktion. Listan över de värden som Mälaren ger oss kan skrivas lång.

Men det finns flera hot mot sjön. Klimatförändringar, utsläpp och invasiva arter är några. Mälarens vattenvårdsförbund har låtit en expertgrupp ta fram en riskanalys för att identifiera riskerna och rangordna dem, för att det ska bli enklare att säkra en framtid där vi fortsatt kan ha glädje av Mälarens tjänster.

Analysen är gjord utifrån två perspektiv, Mälaren som dricksvattentäkt och som ekosystem.

Bjuder in till informationsmöte

Vill du veta mer om riskanalysen? Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till ett digitalt informationsmöte den 15 december klockan 09:00-10:45. Det riktar sig mot beslutsfattare, företag, organisationer och allmänhet. Under mötet får du veta hur riskanalysen har gått till, vilka risker som identifierades, prioriteringen av dessa och det gemensamma arbetet framöver.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: