Publicerad

Förändring av busslinjerna 49, 53 och 252

I samband med att vintertidtabellen börjar gälla, den 11 december 2022, blir det följande förändringar för busslinjerna 49, 53 och 252.

Linje 49 blir avgiftsfri (Valskog-Kungsör)

Det blir avgiftsfritt att resa med buss 49. Det innebär att du inte behöver ha någon biljett för att resa med linje 49 som kör sträckan Kungsör – Valskog Inga skolbusskort behövs för skoleleverna. Trafikeringen genomförs som tidigare av Svealandstrafiken/VL och är fortfarande en allmän linje som alla kan åka med. Turen från Kungsör/Kaplansgatan kl. 14.50 tas bort.

Linje 53 (Torpa-Kungsör)

Linjen görs om till en renodlad skolbuss enbart för skolelever. Inga skolbusskort behövs. Trafikeringen genomförs av Axelssons turisttrafik.

Bussen startar vid Fennsta infarten (grusrondellen) innan den kör i stort sett samma sträcka med tillägg för Skillingeområdet.

Då linje 53 blir skolbuss för skolelever upphör den tidigare linjetrafiken. Det innebär att övriga resenärer inte kan åka med i bussen utan hänvisas till kompletteringstrafik, se information här: https://vl.se/kompletteringstrafik

Linje 252 (Arboga-Granhammar-Kungsör)

Linjen görs om till en renodlad skolbuss enbart för skolelever. Inga skolbusskort behövs. Trafikeringen genomförs av Axelssons turisttrafik.

Bussen går inte längre från Arboga utan startar vid Skäftruna. Efter Skäftruna så går den samma sträcka som tidigare men med nya hållplatstider.

Då linje 252 blir skolbuss för skolelever upphör den tidigare linjetrafiken. Det innebär att övriga resenärer inte kan åka med i bussen utan hänvisas till kompletteringstrafik, se information här: https://vl.se/kompletteringstrafik

Information på VL:s webbsida

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: