Publicerad

Kungsörs kommun tänder julbelysningen första advent

Julbelysning är ett efterlängtat inslag i vintermörkret och snart kommer den traditionsenliga julbelysningen att sättas upp i Kungsörs kommun och tändas lagom till första advent. Med tanke på att vi alla behöver hjälpas åt att spara el så gör vi en del justeringar.

Årets julbelysning kommer att vara tänd som vanligt mellan första advent till och med trettondedag jul. Men för att minska elförbrukningen, så kommer vi att tidsstyra belysningen så att det är tänt mellan klockan 6:00-9:00 och 15:00-22:00. Tidigare har belysningen varit tänd dygnet runt. Genom att vi minskar tiden från 24 timmar till 10 timmar, sparar vi på elförbrukning. Kommunen har sedan några år bytt ut vanliga lampor på 15–40 watt, till LED med 1 watt. I princip är samtlig julbelysning LED. Det blir en julgran på Stortorget även i år och den följer samma tidsinställning som gatubelysningen och kommer att lysa hela nätterna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: