Publicerad

Framkomligheten påverkas i Kungsör när Trafikverket rustar upp järnvägen och reparerar vägbro

Den 30 september-3 oktober rustar Trafikverket upp järnvägen i norra Kungsör och vägtrafiken leds om. Därefter ska Trafikverket under fyra veckor reparera den öppningsbara vägbron och framkomligheten över bron blir begränsad hela oktober.

Fredagen den 30 september fram till måndagsförmiddagen den 3 oktober kommer all vägtrafik att ledas om eftersom Trafikverket rustar upp plankorsningen som korsar väg 250 i norra Kungsör. Trafikverket ska justera spåren så att de ligger i rätt läge och passar även på att byta slipers och räl samt de cementplattor som ligger mellan spåren i järnvägsövergången.

Plankorsningen avstängd för både vägtrafik och oskyddade trafikanter

Från fredag kväll ca klockan 21.00 till måndag förmiddag, runt klockan 10.00, kommer trafiken att ledas om och Trafikverket ber trafikanter att följa orange vägvisning för att komma rätt. Det kommer inte heller vara möjligt för fotgängare och cyklister att passera plankorsningen fram till måndagsförmiddagen.

– Under lördagen den 1 oktober kommer tågresenärer hänvisas till buss, vi ber resenärer kontakta sitt tågbolag för mer information om resan, säger Trafikverkets projektledare Thomas Kull som ansvarar för järnvägsupprustningen.

Efter järnvägsarbetet ska Trafikverket reparera den öppningsbara bron

Efter att Trafikverket rustat upp plankorsningen börjar sedan arbetet med att reparera den öppningsbara bron över Arbogaån. Det är ett arbete som pågår mellan den 3 oktober fram till slutet av oktober 2022.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer Trafikverket att stänga av ett körfält över bron och även sänka hastigheten. Trafiken kommer att regleras med hjälp av trafiksignaler och flaggvakter.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen. Din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger Trafikverkets projektledare Mats Lilja som ansvarar för reparationerna av bron.

Information om busstrafik från Kollektivtrafikförvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: