Publicerad

Trafikverket asfalterar om E20 mellan Kungsör och Arboga – västergående trafik leds om

Foto: Trafikverket

Från kvällen den 14 augusti fram till den 16 september asfalterar Trafikverket om E20 mellan Kungsör och Arboga i riktning mot Eskilstuna. Under arbetet kommer trafiken mot Arboga/Örebro att ledas om.

Arbetet sker mellan Arboga och Magnäs, väster om Kungsör. Trafikverket börjar med att fräsa bort den nuvarande asfalten och sedan läggs den nya asfalten på sträckan.

Trafik mot Arboga/Örebro leds om

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stänger Trafikverket av E20 i västergående riktning, mot Arboga/Örebro under hela arbetet. Bilister västerut leds av E20 vid västra infarten till Kungsör, Sandskogstorp, och hänvisas till att åka väg 250 till Köping där man sedan ansluter till E18 för färd till Arboga och vidare mot Örebro. Trafikanter uppmanas att följa orange vägvisning.

Trafik mot Kungsör/Eskilstuna är kvar på E20

Den östergående trafiken mot Kungsör/Eskilstuna kommer att vara kvar på europavägen.

Boende längs med enskilda vägar till Granhammar, Svarthäll, Skäftruna och Reutersberg åker via den enskilda vägen Sandskogstorp.

Arbetet sker dagtid mellan klockan 06.00 och 20.00, måndag-torsdag. Inget arbete sker fredag-söndag. Men omledningen kvarstår tills hela arbetet är klart.

Värna om de som arbetar på vägen – passera med försiktighet

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Lennart Westin på Trafikverket.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret. Den beräknade byggtiden är cirka fem veckor.

Har du frågor och funderingar om arbetet kan du kontakta Trafikverket. Du hittar information och kontaktuppgifter på myndighetens webbplats.

Delvis inställda avgångar på linje 252

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här