Publicerad

Belysning på elljusspåret i Valskog

Det har uppstått ett fel på belysningen på elljusspåret i Valskog som gör att belysningen är ur funktion.

Elljusstolpar har vält på grund av den tunga snömängd som kommit. Tills stolparna åter är på plats fungerar inte belysningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: