Publicerad

Från den 1 januari 2022 gör Kungsörs Vatten AB en indexuppräkning av avgifterna i VA-taxan

Från den 1 januari 2022 kommer avgifterna i VA-taxan att indexuppräknas med 2,8 % enligt KPI oktober 2021. Det gäller samtliga abonnenter inom Kungsörs kommun som har kommunalt vatten.

KPI – Konsumentprisindex

  • är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid.

Vad innebär det i kronor?

För ett hushåll på fyra personer med normal förbrukning innebär höjningen en ökad kostnad på cirka 209 kr per år eller 17,50 kr per månad.

Varför gör man en indexuppräkning

Det görs för att kompensera den ökade prisutvecklingen i Sverige.

Det här går din va-avgift till

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: