Publicerad

Nu förbereder vi inför vintern

Under den här veckan tar vi in farthindren som är utplacerade på vår gator inför vinterns snöröjning.

Det gäller trafiköarna i betong som finns placerade runt om på våra gator och trafikhindren vid till exempel gång- och cykelvägar som vi kallar betongsuggor. Trafiköarna och betongsuggorna kommer att placeras ut igen efter säsongens sandupptagning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här