Publicerad

Nu förbereder vi inför vintern

Under den här veckan tar vi in farthindren som är utplacerade på vår gator inför vinterns snöröjning.

Det gäller trafiköarna i betong som finns placerade runt om på våra gator och trafikhindren vid till exempel gång- och cykelvägar som vi kallar betongsuggor. Trafiköarna och betongsuggorna kommer att placeras ut igen efter säsongens sandupptagning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: