Publicerad

Avstängning av bro på E20 vid Hjälmare kanal

Bron vid Hjälmare kanal E 20 (Gravudden) stängs av från fredag 29 oktober kl. 18.00 till måndagen 1 november kl. 05.00.

Avstängningen genomförs för att det ska genomföras ett lagerbyte på den öppningsbara bron.

Karta som visar omledningsväg för östgående trafik.

Omledningsväg för östgående trafik.

Östergående trafik leds om via väg 572 och väg 250.

Västergående trafik leds redan om pga av beläggningsarbete och den omledningsvägen går via väg 250, väg 580 (Ängebyleden) och E18.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: