Publicerad

Hjälmanvändningen hos barn och unga i Kungsör fortsätter att öka

2021 är nionde året som NTF Västmanland har gjort mätningar på cykel- och mopedhjälmsanvändningen i samtliga kommuner i Västmanland.

Hjälmanvändningen hos barn och unga har ökat årligen i flera år och har gått från 37 % år 2012 till 77 % år 2021.

Cyklister och mopedister observerades under 3 timmar i respektive kommun på samma platser och tidpunkter som i tidigare års mätningar, det vill säga, längs utpekade cykelstråk och utanför grundskolor.

Antalet observerade cyklister i Kungsörs kommun 2021 var totalt 161 vuxna och barn med fördelningen 59 vuxna och 102 barn.
Antalet observerade mopedister var totalt 20 med fördelningen 16 pojkar/män och 4 flickor/kvinnor.

I Kungsörs kommun är cykelhjälmsanvändningen

  • 77 % bland barnen (69 % 2020)
  • 10 % bland vuxna (11 % 2020)

I Sverige är cykelhjälmsanvändningen

  • 64 % bland barnen (62 % 2020)
  • 42 % bland vuxna (39 % 2020)

I Kungsörs kommun är mopedhjälmsanvändningen

  • 100 % både bland pojkar/män och flickor/kvinnor på moped (100 % även 2020).

I Sverige är mopedhjälmsanvändningen

  • 98 % bland flickor/kvinnor och pojkar/män (97 % 2020)
  • 97 % bland pojkar/män
  • 99 % bland flickor/kvinnor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: