Publicerad

Tack för allt engagemang och alla synpunkter på trafiken

Det har funnits möjlighet att lämna synpunkter på kommunens föreslagna trafikplaner och trafiksituationen i kommunen. Vi till tacka för allt engagemang, alla synpunkter och förslag på åtgärder.

Övergångsställe

Totalt inkom 380 enkätsvar, vilket visar på ett stort intresse för frågorna. Utöver enkäten har vi även haft trafikplanerna ute på remiss till olika myndigheter och intresseorganisationer. Dessutom har de politiska partierna haft möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer nu?

Alla inkomna synpunkter från medborgarna, intresseorganisationer och olika myndigheter kommer att sammanställas och presenteras för berörda politiker och tjänstepersoner i oktober.

Därefter kommer trafikplanerna att revideras och beslutas politiskt. Efter beslutet påbörjas arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta åtgärder för att förbättra trafikmiljön i kommunen både på kort och lång sikt. Enkätsvaren kommer att vara till stor nytta för att identifiera vilka säkerhetshöjande insatser som behöver genomföras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här