Publicerad

Planerad avverkning i Lockmora

Ett område med granskog ska avverkas nära Lockmora eftersom det är en riskskog för granbarkborreangrepp.

Området består i dagsläget av en icke välmående, tät granplantering på gammal åkermark. Kungsörs kommun är markägare.

Efter avverkningen ska marken i stället användas till åker- eller betesmark beroende på vad den är bäst lämpad för.

Ytterligare åtgärd planeras i Lockmora nära Klämsbo där ett parti skog ska gallras till betesmark.

Arbetet är planerat till början av september och utförs av Mellanskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här