Publicerad

Enkät om framtidens bostäder i Valskog

I dagarna delas en enkät ut till boende i Valskog, det finns förstås möjlighet att besvara den digitalt också.

Som ett led i att skapa en bild av hur efterfrågan på bostadsbyggnation i Valskog ser ut, har Kungsörs kommun sänt ut en enkät till boende i Valskog. I enkäten besvaras frågor om hur du bor idag och hur du tänker dig att ditt framtida boende i Valskog ser ut.

Post eller digitalt

För dig som vill sända in dina svar via post används adress: Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör. Märk kuvertet "Valskogsenkät"

Arbetet vidare

Kungsörs kommun samlar in svaren och förmedlar till aktuella byggföretag.

För vidare information ta kontakt med Utvecklingsenheten via Ida-Maria Rydberg, 07336101417 ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: