Publicerad

Trafikverket asfalterar om E20 mellan Kungsör och Arboga

Med start i slutet av augusti asfalterar Trafikverket om E20 mellan Kungsör och Arboga i båda riktningar. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober.

Medan arbetet sker kommer den västergående trafiken, mot Arboga/Örebro, att ledas om via väg 250 till Köping och sedan E18 till Arboga.

Den östergående trafiken, mot Kungsör/Eskilstuna, kommer att vara kvar på E20.

Boende längs med enskilda vägar till Granhammar, Svarthäll och Skäftruna åker via den enskilda vägen Sandskogstorp.

Värna om de som arbetar på vägen – passera med försiktighet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: