Publicerad

Asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

Arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om, är klara. Här kan du se aktuella områden.

Berörda områden på gator

 • Torsgatan
 • Storgatan
 • Kaplansgatan
 • Infarten vid OK/Q8

Berörda gång- och cykelbanor

 • utmed Malmbergavägen
 • utmed Södra Kyrkogatan

Berörda anläggningsprojekt för nybeläggning av asfalt

 • Torsgatan/Ulvesund
 • Torsgatan etapp 2
 • Granlidsvägen - asfaltsgrund (grund inför toppbeläggning)
 • Skäggdoppingvägen - toppbeläggning asfalt
 • Röd markering = gata
 • Orange markering = gång- och cykelvägar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: