Publicerad

Asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

Arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om, är klara. Här kan du se aktuella områden.

Berörda områden på gator

 • Torsgatan
 • Storgatan
 • Kaplansgatan
 • Infarten vid OK/Q8

Berörda gång- och cykelbanor

 • utmed Malmbergavägen
 • utmed Södra Kyrkogatan

Berörda anläggningsprojekt för nybeläggning av asfalt

 • Torsgatan/Ulvesund
 • Torsgatan etapp 2
 • Granlidsvägen - asfaltsgrund (grund inför toppbeläggning)
 • Skäggdoppingvägen - toppbeläggning asfalt
 • Röd markering = gata
 • Orange markering = gång- och cykelvägar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: