Publicerad

Se över vilka bovar du har i din trädgård

Invasiva arter har länge funnits i våra omgivningar men har på senare år snabbt seglat upp som ett av de värsta hoten mot biologisk mångfald. Se över vilka främmande växter du har i din trädgård – vissa är eller kan bli olagliga.

Vackra trädgårdsväxter införs fortfarande relativt okontrollerat i Sverige. Ibland tar det många år innan det uppdagas att de har förmåga att spridas ohejdat i den svenska naturen. De blir, som det kallas, invasiva. Och då kan det redan vara för sent. Flera väldigt vanliga trädgårdsväxter har seglat upp som hot.

Vanliga växter med invasiv kapacitet

Artdatabanken har listat främmande arter utifrån vilken risk de utgör. Arter som både kan spridas effektivt och har en negativ ekologisk effekt klassas som SE (severe impact). Det betyder att arten till exempel konkurrerar med inhemska arter, hybridiserar med inhemska arter eller sprider sjukdomar. Undvik att plantera dessa växter i din trädgård. Om du redan har dem bör du överväga att ta bort dem, eller åtminstone se till att hindra dem från att spridas till naturen (plocka bort frökapslar eller se till att de inte "rymmer" utanför tomten). Vissa är upptagna på EU:s lista över invasiva arter vilket innebär det är olagligt att låta dem växa på sin mark. Andra växter du bör vara särskilt försiktig med är parkslide, vresros och blomsterlupin.

Här är några av de arter som klassas ha stor negativ effekt:

 • Parkslide och jätteslide
 • Vresros
 • Blomsterlupin
 • Armeniskt björnbär
 • Druvfläder
 • Häggmispel
 • Silverarv
 • Oxbär (häckoxbär, rosenoxbär, spärroxbär och rynkoxxbär)
 • Kanadensiskt gullris
 • Rönnspirea, torpspirea och klasespirea
 • Blåstjärna/scilla
 • Vintergröna
 • Snöbär
 • Syren
 • Gullregn
 • Kotula
 • Jättebalsamin (olaglig)
 • Jättebjörnloka (olaglig)
 • Gul skunkkalla (olaglig)
 • Sjögull och vattenpest (vattenlevande)

Blåstjärna, scilla, är en söt vårblomma som kan bilda stora blå fält. Den är en av alla trädgårdsväxter som har negativa ekologiska effekter.Tips: Det kan du göra

Genom att ta ditt ansvar och välja trädgårdsväxter med omsorg, kan du bidra till att vår natur inte utarmas.

 • Välj svenskodlade och inhemska växter så långt det går. Då minskar du även risken för att importerade växter för med sig sniglar eller andra främmande arter.
 • Ta bort invasiva arter du redan har i din trädgård. Tänk på att läsa på noga innan så att du inte sprider växten ytterligare. Till exempel bör du inte slänga invasiva växter på komposten. Vissa arter kräver mycket tålamod, såsom parkslide. Naturvårdsverket har tagit fram en metodkatalog som du kan använda dig av.
 • Rapportera in fynd av listade invasiva växter du hittar i naturen, via invasivaarter.nu
 • Sprid information till andra

Läs mer

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här