Publicerad

Rivning av silons högdel pågår

Bit för bit knaprar sig rivningsmaskinen igenom silon i hamnområdet. Nu återstår endast rivning av högdelen och den pågår för fullt sedan i tisdags 25 maj. Rivningen beräknas vara klar i mitten på juni.

En skada på rivningsmaskinen orsakade ett tillfälligt stopp i slutet av förra veckan, vilket gör att rivningen är något efter ursprunglig plan. Denna vecka är rivningen dock i gång igen med full kraft. Medan högdelen rivs är vakter utplacerade och området helt avstängt för biltrafik. Rivning närmast järnvägen sker endast under tider när inga tåg passerar och en tillsynsman finns på plats med direktkontakt med trafikledningen.

Grundläggande återställning av marken beräknas göras i mitten på juni, när rivningsmaterial sorterats och transporterats bort. Därefter välkomnar vi sommaren med ett öppet hamnområde.

Rivningsmaskin i full färd med att riva norra sidan av silons högdel.

Rivning av silons högdel.

Rivningsmaskin plockar ned metalldelar från silons östra sida.

Borttagning av utvändig metall inför rivning.

Tvådelad bild som visar hur rivningsmaskin tar ned de högsta delarna på silons norra sida, husfasaden är öppen.

Rivning av silons norra gavel och trapphus.

 

Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: