Publicerad

Rivning av silon pågår

Nyheten har uppdaterats.
Nere i hamnområdet råder full aktivitet när den uttjänta silon bit för bit tas ned. Rivning av högdelen påbörjas under vecka 21 och pågår cirka två veckor.

När högdelen av silon rivs kommer vakter att placeras ut och av säkerhetsskäl stängs området periodvis av helt för biltrafik. För extra säkerhet stoppas också rivningsarbetet innan varje tågpassering och återupptas de tider inga tåg passerar. En tillsynsman finns på plats med direktkontakt med trafikledningen.

I början på juni beräknas alla delar av silon vara rivna. Därefter sker sortering och borttransport av rivningsmaterial innan grundläggande återställning av marken.

Översiktsbild över delvis riven silobyggnad.

Rivning av silon pågår.

Rivningsområde med löst material såsom tegel och plankor på marken bredvid byggnaden, staket mot järnvägen.

Silon är tömd på löst material.

Container där olika typer av material är kastat. Arbogaån i bakgrunden.

Olika typer av material har sanerats från silon.

Rivningsmaskin arbetar med lågdelen av silon, sett från sidan.

Materialet som rivs sorteras.

Rivningsmaskin framför delvis riven silo.

Rivning av delar av tegelbyggnaden.

 

Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: