Publicerad

Flytt av lekparken mellan Gersillagatan och Torsgatan

Lekparken vid grönområdet på Torsgatan 37 har en intilliggande transformatorstation och högspänningsledning som gör att lekparken behöver flyttas till grönområdet vid Torsgatan 43.

Flytten äger rum under juni. Under arbetets gång befinner sig arbetsfordon både på grönområdet och på vägen.

  • Kör extra försiktigt
  • Ingen trafikomläggning under tiden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här