Publicerad

Snart påbörjas den efterlängtade nybeläggningen av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar

Från den 17 maj påbörjas förberedande arbetet inför nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar. Den 24 maj påbörjas självaste asfaltsbeläggningen. Arbetet pågår succesivt och beräknas vara klart före midsommar. Uppdaterade starttider är enligt plan och kan komma att ändras beroende på hur vädret blir.

Berörda områden på gator

 • Torsgatan
 • Storgatan
 • Kaplansgatan
 • Infarten vid OK/Q8

Berörda gång- och cykelbanor

 • utmed Malmbergavägen
 • utmed Södra Kyrkogatan

Berörda anläggningsprojekt för nybeläggning av asfalt

 • Torsgatan/Ulvesund - toppbeläggning asfalt
 • Granlidsvägen - asfaltsgrund (grund inför toppbeläggning) - start 26 maj
 • Skäggdoppingvägen - toppbeläggning asfalt - start 25 maj

Under samma tid kommer det att vara begränsad framkomlighet, både på gator och för gång- och cykeltrafikanter. Vid aktuella områden kommer hänvisning av trafik och gångtrafikanter att regleras av trafikvakt.

 • Röd markering = gata
 • Orange markering = gång- och cykelvägar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: