Publicerad

Siktvägen avstängd en längre tid för genomfartstrafik från den 17 maj

Siktvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under en längre tid från den 17 maj. Ett större arbete med renovering av vatten- och avloppsledningar kommer att genomföras och beräknas vara klart under sommaren 2022.

Det kan bli aktuellt att tillfälligt stänga av vattenleveransen under kortare perioder. Om vattnet kommer att stängas av, kommer de berörda att få information om det före avstängning.

När vattnet kommer tillbaka

  • kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma
  • missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder
  • spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klar

Arbetet sker etappvis och avstängningen flyttas med efter arbetets gång och trafikstörningar kan uppstå. I samband med detta kommer utfarten mot Drottninggatan att öppnas upp för de boende. Arbetet påbörjas i norra delen och går sedan söderut.

Följ väganvisning eller välj annan väg.

  • gul markering = arbetsområde


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: