Publicerad

Träd röjs i Valskog och Skillinge

På uppdrag av kommunen kommer Mellanskog att ta ned riskträd under den här veckan och nästa.

I denna vecka påbörjas avverkning av träd på kommunal mark i ett område i Skillingeudd mellan Skillingeuddsvägen och Skäggdoppingvägen. Träd nära fastighetsgränser som riskerar att bli stormfällen ska avlägsnas.

Ytterligare röjning planeras i Valskog. Kommunens förvaltare Mellanskog kommer att avverka granbarkborredödade granar kring bebyggelsen, cykelbanor, stigar och bollplaner. Samtidigt påbörjas röjning vid kulturmiljön med alla fornminnen, där dessa börjat växa igen vid S:t Olofs källa.

Fastighetsägare, vars byggnader besväras av träd på kommunens mark hör av sig till marten.gustavsson@mellanskog.se

Arbetet kommer att ske närmaste veckorna.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: