Publicerad

Träd röjs i Valskog och Skillinge

På uppdrag av kommunen kommer Mellanskog att ta ned riskträd under den här veckan och nästa.

I denna vecka påbörjas avverkning av träd på kommunal mark i ett område i Skillingeudd mellan Skillingeuddsvägen och Skäggdoppingvägen. Träd nära fastighetsgränser som riskerar att bli stormfällen ska avlägsnas.

Ytterligare röjning planeras i Valskog. Kommunens förvaltare Mellanskog kommer att avverka granbarkborredödade granar kring bebyggelsen, cykelbanor, stigar och bollplaner. Samtidigt påbörjas röjning vid kulturmiljön med alla fornminnen, där dessa börjat växa igen vid S:t Olofs källa.

Fastighetsägare, vars byggnader besväras av träd på kommunens mark hör av sig till marten.gustavsson@mellanskog.se

Arbetet kommer att ske närmaste veckorna.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: