Publicerad

Justeringsarbeten på Drottninggatan påbörjas måndagen den 12 april

Drottninggatan har under hösten besiktigats efter omläggningen som gjordes 2018. Besiktningen påvisade sättningar i gatan. Justeringsarbetet kommer att påbörjas månadagen den 12 april och beräknas pågå hela veckan fram till fredagen den 16 april.

Under hela veckan kommer det att vara begränsad framkomlighet och det gäller sträckan från Kungsgatan fram till Drottningtorget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: