Publicerad

Ändrad detaljplan för Jägaråsen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Jägaråsen antogs den 25 maj 2020 av kommunstyrelsen. Därefter överklagades planen och ärendet skickades till Mark- och Miljödomstolen. Efter hantering beslutade domstolen att avslå överklagan och detaljplanen vann laga kraft den 12 januari i år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här