Publicerad

Ändrad detaljplan för Jägaråsen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Jägaråsen antogs den 25 maj 2020 av kommunstyrelsen. Därefter överklagades planen och ärendet skickades till Mark- och Miljödomstolen. Efter hantering beslutade domstolen att avslå överklagan och detaljplanen vann laga kraft den 12 januari i år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: