Publicerad

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Kungsörs kommun

Kungsörs kommun är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Logotype Glokala Sverige

Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd

Alla som deltar i projektet får stöd i arbetet i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Den lokala förankringen är viktig i arbetet med Agenda 2030

Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas med alla de utmaningar vi står inför såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: