Publicerad

Julpynta med mistel

Misteln är fridlyst men du får plocka av den från ditt eget träd, eller med markägarens tillstånd.

Mistel fån skördas med markägarens tillstånd.

Mistel från skördas med markägarens tillstånd.

Misteln är sällsynt i Sverige och därför fridlyst. I Västmanland och särskilt i Kungsör är den däremot så vanlig att den har blivit ett signum för kommunen. Misteln är en parasit som lever på träd; favoriterna är rönn, lönn, lind, asp, poppel och äppelträd.

Äppelträd finns i nästan alla privata trädgårdar och ibland är de så täckta av mistel att de riskerar att dö.

Du får plocka mistel men inte fälla trädet

Fridlysta arter är skyddade. Du får inte ta ned ett träd som mistel växer i, utan att först söka tillstånd hos länsstyrelsen. Däremot får du skörda mistel för att rädda trädet om populationens fortlevnad inte påverkas negativt.

Alla följande tre punkter måste i sådana fall vara uppfyllda:

  • Du som plockar misteln måste äga träden eller ha markägarens godkännande och
  • att det sker för att vårda värdträdet och
  • att det växer så många mistlar i området att misteln inte kan riskera att försvinna i området efter att du har skördat den.

Sveriges enda trädlevande parasit

Misteln förekommer huvudsakligen i Mälardalen och i östra Småland. Det är Sveriges enda trädlevande parasit. Den suger näring från sitt värdträd men har även egen fotosyntes (vilket syns eftersom den är grön). Troligtvis representerar den en forntida vegetation. Förr ansågs misteln besitta magiska egenskaper som skyddade mot ont. Att hänga upp den i taket eller ovanför en dörr vid jul skulle ge lycka och fruktbarhet.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: