Publicerad

Utdelning av kommunens miljöpriser

Vid årets sista kommunfullmäktigemöte igår delades Kungsörs kommuns miljöpris ut. I år såg prisutdelningen lite annorlunda ut. På grund av rådande restriktioner hade alla ledamöter och gäster munskydd och/eller visir och inga gratulationshandslag eller kramar delades ut av Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande, som överlämnade priserna.

Externa miljöpriset 2020 Ljungs Goa

Caroline Ljung från Ljungs Goa

Och priserna gick till.....

Ljungs Goa den lilla butiken med det stora engagemanget

Ljungs Goa tilldelades det externa miljöpriset med följande motivering:

"Mitt i Västra Mälardalen finns Ljungs Goa, Chokladtillverkaren och gårdsbutiken som verkligen letar efter närodlade, och lokalproducerade produkter att sälja i sin gårdsbutik. Kött, kaffe, glass, konst, grönsaker och grillkol. Allt från lokala producenter, hållbart och långsiktigt genom att minska transporter."

Förskolorna som utbildar kommande planetskötare

Det interna miljöpriset tilldelades de fyra förskolor (Skogsudden, Björkliden, Kungsladugården och Solbacken) i kommunen som nyligen erhållit Grön Flagg-certifieringar med motiveringen:

"Förskolorna har gjort en Grön Flagg-resa utifrån ett lokalt och globalt perspektiv där barnens nyfikenhet, idéer och medbestämmande ligger till grund för arbetet med hållbar utveckling och lägger grunden till ett livslångt åtagande som planetskötare."

Interna miljöpriset 2020

De interna miljöpriserna togs emot av Karin Ryding, Annica Gellerstedt och Cecilia Larsson

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: